Foreldremøter

Velkommen til barnehageårets første foreldremøte:

Storebarnsavdelingene torsdag 17. august

Småbarnsavdelingene tirsdag 22. august

Se på info fra avdelingene for tidspunk.

Redusere bruken av plast

Kjære foreldre, vi ønsker at dere henger et merket tekstilnett på barnets plass slik at vått /skittent tøy blir hentet i dette og ikke i plast.