Karnevalet

Karnevalsfesten kan spores tilbake til vår og fruktbarhetsfester. Fastelaven og karnevalsfeiring handler om at man skal feste og fråtse før man går inn i den anstrengende fasten. Å faste var en gammel skikk og den var tenkt som en forberedelse til påsken som var tiden for øvelse, skjerping av sansene og lydhørheten.

Den mest kjente av de gamle fastelavens skikkene som har overlevd er fastelavensriset. Man mente at bjørkeriset som ennå ikke hadde fått blader på, hadde fruktbarheten i seg. I barnehagen feirer vi karneval rundt fastelavenstiden. Vi forbereder, pynter og lager fastelavensris som lyser i regnbuens farger. Et tema blir valgt til festen for eksempel I kong vinters rike.

Kvelden før festen blir barnehagen forvandlet til karnevalstemaet. Barnet kommer utkledd og alle avdelingene feirer sammen. Vi har forskjellige aktiviteter denne dagen som kan være dukketeater, fiske på havets bunn, tombola, kjepphesteløp. Til slutt blir kattekonge og kattedronning kåret.