Kontakt

Telefon:

66 91 24 53
Kontoret er betjent mandag-fredag i Oksvalveien 39
E-post: solsikken@steinerbarnehage.no

Post- og besøksaddresse:

Støps vei 31
1450 Nesoddtangen,
(med inngang fra Eysteins vei og Oksvalveien 39

Telefon avdelingene:

94 15 23 58 – Solhatten
91 13 71 03 – Linnea
94 14 60 79 – Blåklokken
94 14 49 81 – Maria Gullsko
94 14 59 31 – Epleblomsten

Daglig leder: Gro A. Austad / Adm leder Tone B. Blindheim

Stiftelsen Solsikken Steinerbarnehage

Styreleder: Michael Page
Ekstern repr: Anna Camilla Smit

Foreldrerepr: Marie Lønnum

Repr fra kollegiet : Bette Solheim, Guru Amrit Khalsa, Lene Eik


Større kart