For foreldrene

Sykdom / fravær

Personalet ønsker beskjed hvis barnet er sykt eller skal ha en fridag. Barnet skal være friskt nok til å være ute for å komme til barnehagen. Barnet skal også være utenfor smittefare. Blir barnet sykt i løpet dagen tar vi kontakt med foreldrene. Det er viktig at vi har tlf. nr. både på jobb og privat.

Forhåndsregler ved sykdom

  • Ved feber skal barna holdes hjemme mens de har feber og en ekstra dag hvor de er feberfrie.
  • Ved øyebetennelse skal barna holdes hjemme. Det må ikke komme puss fra øynene, eller at de er unormalt rennende og røde. Dersom barnet får behandling, kan det gå i barnehagen dagen etter at behandlingen har startet.
  • Forkjølelse ern den vanligste infeksjonen hos barn. Snue, snørrdannlese, hoste, nesetetthet og rennende øyne er de vanligste symptomene. Barnet kan gå tilbake til barnehagen når allmenntilstanden sier det.
  • Ved omgangssyke, oppkast og unormal diaré skal barnet være hjemme og kan vende tilbake til barnehagen 2 døgn etter at barnet er symtomfri. Dette gjelder også bleiebarn.
  • Vannkopper, barnet skal holdes hjemme til utslettet har tørket inn og det ikke kommer nye blemmer eller puss fra blemmene.
  • Brennkopper, barnet kan vende tilbake til barnehagen når hudlesjonene er under kontroll. Grunnlaget for skjønnet her må være at det ikke lenger er fare for at smitteførende sårsekret kan påføres ande barnehagebarn direkte eller indirekte gjennom kontrapunkter. Ved få og små lesjoner vil dette kunne ivaretas gjennom god tildekking, men ved mer utbredte lesjoner vil det være nødvendig at lesjonene er tørre og i god tilheling.
  • Ved andre barnesykdommer skal barnet holdes hjemme så lenge legen tilrår det.
  • Ved angrep av hodelus som tidvis dukker opp i barnehager og skoler skal barna sjekkes grundig for hodelus. Dersom man finner ut at barnet har lus, skal barnet holdes hjemme og det er nødvendig med lusekur. Når kuren er avsluttet, dette tar en dag, kan barnet komme i barnehagen. Forholdsregler om hodelus finnes i brosjyrer på helsestasjoner. Lusekur kjøpes på apotek.
  • Ved allmenn svekket helsetilstand anbefaler vi om mulig at barnet er hjemme, eller har kortere dager av hensyn til barnet selv. Det er mye mer slitsomt og belastende å være sammen med mange barn når man ikke er i form, enn å være hjemme. Erfaringene vi har gjort gjennom årene med barn i barnehage har vist oss at barna blir raskere friske om man lar de får være i ro hjemme litt.

NB! Det er viktig at alle overholder disse reglene, da sprer ikke smitten seg så lett.

Foreldrebetaling

Det er 11 måneders betaling i barnehagen. Betalingen skal skje innen den 10. i hver måned.

Forsikring

Både barn og voksne et ulykkesforsikret i barnehagen og har ellers forsikring som er pålagt hver barnehage.

Taushetsplikt

For personalet gjelder regler om taushetsplikt I § 13 i barnehageloven.

Foreldresamtaler

Foreldresamtaler er obligatorisk en gang i året, flere ved spesielle behov.

Foreldreråd / Foreldremøter

3 ganger i året

Valg av foreldrerepresentanter

Dugnad

2 ganger i året

Julemarkedsoppgaver

Les mer om julemarkedet på Nesodden Steinerskole