De gylne stunder

Bursdagsfeiring

Ønsker på din fødselsdag, gleder av alle slag til ditt behag!

Høner i hagen

Fødselsdagsfesten i barnegruppen er alltid kjærkomne avbrekk i rytmen, og bærer sin egen rytme med seg. Ikke alle gruppene feirer festene helt likt. Men innad i gruppen får barna den samme opplevelsen i bunn med sine små individuelle tilpasninger.

Det blir gjort stort ære på bursdagsbarnet denne dagen. I Solsikken har barnet med seg kake eller noe annet godt hjemmefra. Barnet sitter på tronen med bursdagskappe og krone. Dette får barnet til å føle seg som en prins eller prinsesse hele dagen. I eventyrstunden får barnet høre om sin egen vei til jorden og små glimt av sitt eget liv.

Vi tenner bursdagslys for barnet og synger og overbringer en vakker gave. Festbordet er smykket med blomster, pynt og servietter og på hedersplassen troner bursdagsbarnet med pasjene.

Ringleken

Ringleken i en steinerbarnehage bærer preg av årstiden vi befinner oss i. Her blir sangleker, rim og regler med bevegelser gjort i felleskap. Vi bruker de samme sangene og rimene over en lengre periode og barnet får brukt hele seg. Musikk, språk, bevegelse, fin-og grov motorikk, balanse osv. blir tatt i bruk. Den enkelte i samklang med de andre i felleskapet.

Eventyrstund

Vi har et gyldent bånd som går fra hånd til hånd, det strekker seg fra himmelen stor ned til våre kjære gode jord.

Vi har eventyrstund i eventyrrommet hvor alle barna sitter stille og lytter. Vi forteller remseeventyr og enkle folkeeventyr. Eventyret blir fortalt utenatt og gjennom en hel uke. Noen ganger dramatiseres eventyret i form av bordspill. Vi har også et eget rituale rundt fortellerstunden. Vi begynner og avslutter stunden med enten sang eller musikk. Gjennom eventyrfortellingen får barnet mulighet til å skape sine egne indre bilder. De får mulighet til å fordype seg og dette blir en motvekt til den strømmen av inntrykk som kjennetegner vår tid.