Høsttakkefesten

Høsttakkefest i barnehagen

Høsttakkefesten har ingen bestemt dato men vi prøver å følge naturen i forberedelsen, og som navnet sier er det jo nettopp å takke vi gjør; for all den rikdom naturen gir oss nå om høsten. Denne festen er en hyllest til markens grøde, og barnehagen er pyntet med blomster, frukt og grønnsaker. Barna er med på alle forberedelsene; tresking og maling av korn, baking, laging av suppe, sylting og safting. Foreldrene kommer og deltar under sanglekene og festmåltidet. Høsttakkefesten arrangeres i september.