Solsikken


Solsikken Steinerbarnehage holder til i en gammel trebygning fra århundreskiftet på Oksvald, i Støpsvei 31 og er den eldste steinerbarnehagen på Nesodden. Det er en 6-avdelings barnehage med for tiden 74 barn, fire avdelinger med barn fra 3-7 år og  to med barn fra 1-3 år. Villrosen og Skogstjernen er våre avdelinger ved Steinerskolen på Skoklefall.

På storebarnsavdelingene har vi ca 18 barn i hver gruppe med 3 voksne fulle stillinger hvorav 1 er utdannet pedagog. På småbarnsavdelingene har vi 9/10 barn og 3 fulle stillinger hvorav 1 er utdannet pedagog.

Åpningstiden er fra kl. 08.00-16.15 Kjernetiden i barnehagen er fra kl. 09.00-13.00

Vi følger Steinerskolens ferier og fridager med visse unntak; sommerferien er 2 uker kortere enn skoleferien og vi har ikke deres plandager.

Barnehagen følger gjeldende makspris. Søskenmoderasjonen er på 30%.

        

 

 

 

 

 


Dagsavisen skrev den 19. september en artikkel
«Når barna er oppdragsiverne» om Solsikken!

Leter du etter noe?

I søkefeltet under kan du søke på hele solsikkene.no:

Stiftelsen Solsikken Steinerbarnehage, Støps vei 31, 1450 Nesoddtangen, 66 91 24 53

Send e-post til webansvarlig.

Design: Ola Jetlund og Mona Wibe