Solsikken

SolsikkenSolsikken Steinerbarnehage holder til i en gammel trebygning fra århundreskiftet i Støpsvei 31 på Oksval. Solsikken er den eldste steinerbarnehagen på Nesodden. Det er en 5-avdelings barnehage med, for tiden, 68 barn, tre avdelinger med barn fra 3-7 år og  to med barn fra 1-3 år. Epleblomsten og Solhatten er våre avdelinger i Oksvalveien.

På storebarnsavdelingene har vi 18 (14) barn i hver gruppe med 3 voksne i fulle stillinger. På småbarnsavdelingene har vi 9 barn og 3 fulle stillinger.

Åpningstiden er fra kl. 08.00-16.15

Vi følger Steinerskolens ferier og fridager med visse unntak; sommerferien er 2 uker kortere enn skoleferien og vi har ikke deres plandager.

Barnehagen følger gjeldende makspris. Søskenmoderasjonen er på 30%.

Søke barnehageplass i Solsikken?

I tillegg til at dere søker via Nesodden kommune, vil vi at dere sender oss en mail/brev der dere forteller litt om dere selv, og hvorfor dere ønsker vår barnehage. Søknadsfristen for hovedopptaket er 1. mars

Lanternefesten

Stemningsbilde fra fredagens vakre lanternevandring

Høsttakkefesten

Tradisjonen tro strålte solen i takt med glade barn og voksne denne dagen! Det ble en flott feiring både i Oksvalveien og i Støpsvei.

Før maten var det «høsttakkering»

I morgen blir det nydelig suppe på høsttakkefesten!

Solsikken 40 år!

Kage til Solsikkens 40 års feiring
Vi rakk akkurat å ta bilde før kaken ble spist… Gratulerer til vår flotte barnehage, tenk 40 år!