Solsikken

SolsikkenSolsikken Steinerbarnehage holder til i en gammel trebygning fra århundreskiftet i Støpsvei 31 på Oksval. Solsikken er den eldste steinerbarnehagen på Nesodden. Det er en 5-avdelings barnehage med, for tiden, 68 barn, tre avdelinger med barn fra 3-7 år og  to med barn fra 1-3 år. Epleblomsten og Solhatten er våre avdelinger i Oksvalveien.

På storebarnsavdelingene har vi 18 (14) barn i hver gruppe med 3 voksne i fulle stillinger. På småbarnsavdelingene har vi 9 barn og 3 fulle stillinger.

Åpningstiden er fra kl. 08.00-16.15

Vi følger Steinerskolens ferier og fridager med visse unntak; sommerferien er 2 uker kortere enn skoleferien og vi har ikke deres plandager.

Barnehagen følger gjeldende makspris. Søskenmoderasjonen er på 30%.

Høsttakkefesten

Tradisjonen tro strålte solen i takt med glade barn og voksne denne dagen! Det ble en flott feiring både i Oksvalveien og i Støpsvei.

Før maten var det «høsttakkering»

I morgen blir det nydelig suppe på høsttakkefesten!

Solsikken 40 år!

Kage til Solsikkens 40 års feiring
Vi rakk akkurat å ta bilde før kaken ble spist… Gratulerer til vår flotte barnehage, tenk 40 år!