Solsikken

SolsikkenSolsikken Steinerbarnehage holder til i en gammel trebygning fra århundreskiftet i Støpsvei 31 på Oksval. Solsikken er den eldste steinerbarnehagen på Nesodden. Det er en 5-avdelings barnehage med, for tiden, 68 barn, tre avdelinger med barn fra 3-7 år og  to med barn fra 1-3 år. Epleblomsten og Solhatten er våre avdelinger i Oksvalveien.

På storebarnsavdelingene har vi 18 (14) barn i hver gruppe med 3 voksne i fulle stillinger. På småbarnsavdelingene har vi 9 barn og 3 fulle stillinger.

Åpningstiden er fra kl. 08.00-16.15

Vi følger Steinerskolens ferier og fridager med visse unntak; sommerferien er 2 uker kortere enn skoleferien og vi har ikke deres plandager.

Barnehagen følger gjeldende makspris. Søskenmoderasjonen er på 30%.


Liv og leven i Solsikken

Sommeravslutning i hagen

Værgudene viste seg fra sin beste side og det ble en flott avslutning på barnehageåret.

Vi ønsker dere alle en herlig sommer!

Valmueplante med en ny rød valmueblomst
Regnet hjalp å åpne disse vakre valmuene.
Barn ser på mens det levers ny sand til Solsikken
Alltid like spennende hver vår når vi fyller på med ny sand!

Klesbytte i Solsikken!

Etter Vårmarkedet kom det et forslag fra en mamma om en fast klesbytteordning i barnehagen. Det betyr at alle foreldrene kan ta med seg klær og sko som ikke passer lenger og legge det igjen på avdelingen. Hver fredag setter vi det som har kommet inn frem i uteområdet i Støpsvei så alle som vil kan se og ta med seg det som passer.

Vi begynner allerede nå på fredag, den 29. april fra kl.15-16 med klær og sko som ble igjen fra Vårmarkedet.

Velkommen!