Solsikken

SolsikkenSolsikken Steinerbarnehage holder til i en gammel trebygning fra århundreskiftet i Støpsvei 31 på Oksval. Solsikken er den eldste steinerbarnehagen på Nesodden. Det er en 5-avdelings barnehage med, for tiden, 68 barn, tre avdelinger med barn fra 3-7 år og  to med barn fra 1-3 år. Epleblomsten og Solhatten er våre avdelinger i Oksvalveien.

På storebarnsavdelingene har vi 18 (14) barn i hver gruppe med 3 voksne i fulle stillinger. På småbarnsavdelingene har vi 9 barn og 3 fulle stillinger.

Åpningstiden er fra kl. 08.00-16.15

Vi følger Steinerskolens ferier og fridager med visse unntak; sommerferien er 2 uker kortere enn skoleferien og vi har ikke deres plandager.

Barnehagen følger gjeldende makspris. Søskenmoderasjonen er på 30%.


Liv og leven i Solsikken

Klesbytte i Solsikken!

Etter Vårmarkedet kom det et forslag fra en mamma om en fast klesbytteordning i barnehagen. Det betyr at alle foreldrene kan ta med seg klær og sko som ikke passer lenger og legge det igjen på avdelingen. Hver fredag setter vi det som har kommet inn frem i uteområdet i Støpsvei så alle som vil kan se og ta med seg det som passer.

Vi begynner allerede nå på fredag, den 29. april fra kl.15-16 med klær og sko som ble igjen fra Vårmarkedet.

Velkommen!


Vårmarked

Vårmarked i Solsikken
Solen skinte, små og store koste seg i vårsolen på markedet lørdag. Takk til alle som bidro til at det ble et så vellykket arrangement!