Fotografering og bilkjøring

Barn i SolsikkenVi tar noen bilder av barna i barnehagen og trenger deres skriftlige tillatelse til å dele på dette. Bildene brukes i barnehagen som for eksempel til årsplanen eller for å «kvikke» opp disse sidene.

Vi vil på tilsvarende måte be om deres skriftlige godkjenning for å ta med barna i buss eller på en tur med godkjente bilseter i privatbiler.