Kontakt

Telefon:

66 91 24 53
Kontoret er betjent mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag.
E-post: solsikken@steinerbarnehage.no

Post- og besøksaddresse:

Støps vei 31
1450 Nesoddtangen
(med inngang fra Eysteins vei)

Telefon avdelingene:

94 15 23 58 – Skogstjernen
66 91 05 28/ 91 13 71 03 – Linnea
94 14 60 79 – Blåklokken
66 91 86 17/ 94 14 49 81 – Maria Gullsko
94 14 59 31 – Blåbærtua

Daglig leder: Gro A. Austad / Adm leder Tone B. Blindheim
Pedagogisk leder: Bette Solheim

Stiftelsen Solsikken Steinerbarnehage

Styreleder: Stefan Skånseng
Ekstern repr: Stian Torstenson
Vara ekstern repr: Michael Page

Foreldrerepr: Stefan Skånseng

Vara foreldrerepr: Ine Rød Sandve

Repr fra kollegiet : Bette Solheim, Gro Andrea Austad og Nanina Hayes


Større kart