Småbarna

Linnea og Solhatten er Solsikkens småbarnsavdelinger. Vi har 9 barn i alderen 1-3 år. Vi følger åpningstidene og feriene til de andre avdelingene. Småbarnsavdelingene prøver å skape en trygg og harmonisk start for de små barna i samarbeid med foreldrene. For de fleste barna er det første gang de forlater hjemmet for så lang tid og vi har innredet avdelingene tilnærmet likt et hjem, hvor kjøkkenet er kjernen på avdelingen.

Muntre MonaDe små barna trenger ro rundt måltidene, velsmakende sunn mat, nok søvn og hvile, frisk luft og bevegelsesfrihet. Behovet for nærhet og voksenkontakt er stor og vi har dem ofte på fanget. Slik oppstår trygghet, kjærlighet og varme. Vi synger, ler og vugger dem i søvn.

  • Vers, sanger rim og regler er tilpasset det lille barnet
  • Hver dag blir det servert varme måltider, frukt og grønnsaker. Maten er vegetarisk og laget fra grunn, råvarene er økologiske.
  • Årstidene blir ikke feiret og forberedt slik som på de andre avdelingene da det lille barnet har helt andre behov enn barnet over 3 år. Vi forsøker å skape en stemning som gjenspeiler årstidene i form av farger, planter dekorasjoner, sanger og gjøremål. Årstidsbordet skifter i takt med naturen.
  • Barna leker med stoffer, tepper, dukker, treleker, vogner og ute har vi en egen liten hage kun for de små. Etter hvert som barna blir trygge på omgivelsene får de også leke på de store barnas uteområde. Slik kommer de i naturlig kontakt med de andre avdelingene. Hos oss legger vi vekt på at barnet under gode betingelser kan utvikle seg i takt med seg selv og få den tiden og roen det trenger.

Dagsrytmen

08.00-09.30 barna kommer, frilek og forber
09.30 sanger og regler
09.40 frokost (grøt, müsli, brød)
10.00 stelletid, lek ute
12.30 stelletid, varm middag
12.15 stelletid, sovetid og hvile
13.45 leketid inne/ute
14.30 frukt og knekkebrød
15.00-16.10 leketid, stelletid, oppryding
16.10 avslutning, barna blir hentet