Årstidsfester

Lage lanterne

Årstidsfestene er selve ryggraden i vår årsplan. De feires i tråd med den kristne kulturarven som vi også er en del av. De kristne høytidene følger i stor grad årstidene og naturens skiftninger. Men det må her presiseres at det ikke dreier

seg om noen art forkynnelse av dogmer, men at hver fest feires på en så fri måte at et hvert menneske skal ha mulighet til å forbinde seg med dem, uansett trosretning. På den ene siden vender vi ut mot naturen og den andre siden vender seg mot menneskets indre. Høstakkefesten f.eks er en fest hvor vi feirer jordens modne frukter og barna blir brakt inn i en opplevelse av takknemlighet og undring. Gjennom opplevelsen av en forbindelse til den ytre verden, vekkes indre sjelekvaliteter.

St. Mikalsfesten er festen hvor sjelekvaliteter som mot og styrke blir pleiet og vekket gjennom fortellingen om ridder Georgs beseiring av dragen. Bakgrunnen for hver fest blir verken forklart eller snakket om med barna. Dette er stemninger de voksne bærer i seg gjennom årets gang og bearbeider. (På den måten kan festene inderliggjøres uten å sentimentaliseres). Det som blir gjort symbolsk i barnehagen, er en ren opplevelse for barna.

Hver fest har tre faser: Forberedelsen, festen og etterarbeidet.

Forberedelsen: Her er det de voksne som leder an, og det er et tett samspill mellom barn og voksne.

Festen: Dette er selve høydepunktet av perioden for både barn og voksne.

Etterarbeid: Det står barna for selv gjennom sin lek, hvor inspirasjon fra både forberedelsene og selv festen virker inn i leken.

Arbeidet med årstidsfestene og høytidene har som mål:

  • å styrke barnets opplevelse av årets rytme
  • å formidle tilrettelagte sanseinntrykk og opplevelse
  • å ta i bruk barnas etterhermingsevne
  • å strukturere gjentagelser av både indre og ytre aktiviteter
  • å vekke og utvikle grunnleggende sjeleegenskaper, så som takknemlighet, undring, ærefrykt, mot, medfølelse med mer.

Det at barnet møter det samme temaet fra år til år, dvs. denne stadige gjentagelsen av årets gang, gjør at barnet kjenner trygghet. Når barnet føler seg trygt, frigjør det krefter i barnet. Barnet tar til seg mer og mer av innholdet og mestrer flere oppgaver fra år til år i takt med dets egen utvikling. Det er ikke slik at barnet bare har en mulighet til mestring. I gjentagelsen ligger muligheten til forvandling.

Årstidsfestene er som følger:

September Høsttakkefest Februar Karneval
St. Mikaelsfest Mars/April Påskefest
November Lanternefest Mai Pinsefest
Desember Adventshage Juni Sommerfest
Lucia
Julespill