Storbarnsavdelingene 2023-2024

Barnehageruta 2023-2024

Gjelder for: BlåklokkenMaria Gullsko og Epleblomsten

2023

Tirsdag 1. og onsdag 2. augustPlandager
Torsdag  3.  augustFørste barnehagedag
Torsdag 17. august1. foreldremøte
Fredag 1. septemberHøsttakkefest kl 14.30 (med foreldre)
Lørdag 16.septemberDugnad i Støpsvei og Oksvalveien
Fredag 29. septemberMikaelsfest (kun for barna)
Uke 40, 2.-6. oktoberHøstferie
Fredag  10. novemberLanternefest kl. 17.30 (med foreldre)
Lørdag 25. novemberJulemarked på Steinerskolen
Fredag 1. desemberAdventshage om morgenen
(med foreldre storebarnsavd.)
Mandag 4. desemberPlanleggingsdag. Barnehagen er stengt
Onsdag 13. desemberSt. Lucia feiring (med foreldre)
Onsdag 20. desemberJuleavslutning foreldrene kommer
Fom. 21. desember -2. januarJuleferie

2024

Tirsdag 2. januar 2024Første barnehagedag
Januar/februar2. foreldremøte
Fredag 16. februarKarneval, barnehagen stenger kl 13.15 (kun barna)
Uke 8, 19.-23. februarVinterferie
Torsdag mars/april3. foreldremøte
Fom. 25. mars tom 1. aprilPåskeferie
Lørdag 27. aprilDugnad
Onsdag 1. maiFri
Torsdag 2. fredag 3. maiBarnehagestevne, barnehagen er stengt
Torsdag 9. maiKristi himmelfartsdag
Fredag 10. maiFri
Fredag 17. maiFri
Mandag 20. mai2. pinsedag
Fredag 21. juniSiste barnehagedag før ferien, sommerfest, barnehagen stenger tidligere (med foreldre)

Plandager for de ansatte:

Tirsdag 1. og onsdag 2. august plandager

Mandag 4. desember plandag

Torsdag 2. og fredag 3. mai plandager i forbindelsen med barnehagestevnet

Mandag 24. juni plandag