Barnehagedagen

Dagsrytmen og ukerytmen

Rytme og gjentagelse er et av våre viktigste, pedagogiske verktøy. Dagen i barnehagen er bygget opp på en organisk måte, som stemmer med barnets behov. Dette gjelder behov for lek og hvile, mat og omsorg, ”innpust og utpust”; behov som er grunnleggende for deres trivsel og derigjennom deres mulighet til vekst og utvikling. Når dagene er gjenkjennelige og forutsigbare, blir barna trygge. Dette er så å si et av deres primærbehov.

Vi legger ikke vekt på å underholde, eller sysselsette barna. Dager og uker har et enkelt innhold, bygget opp rundt årstidsfestene dere kan lese om her i årsplanen. Her følger et eksempel over dagsrytmen til avdelingene i Solsikken:

08.00 – 09.00 Barna kommer. En av de voksne tar imot hvert enkel barn
09.00 – 10.30 Frilek, kunstneriske aktiviteter
10.30 – 14.15 Ringlek
Eventyr
Måltid
Hviling
Frilek ute
14.15 – 16.15 Frilek med et lite måltid
Dagen avsluttes

Alle avdelingene har fast ukerytme.

Her følger eksempel på de store barnas ukerytme:

Blåklokken Epleblomsten Maria Gullsko
Mandag: turdag m/ matpakke grøt, musli grøt
Tirsdag: bake rundstykker lage suppe turdag, matpakke
Onsdag: male, pizza turdag/matpakke bake rundstykke
Torsdag: eurytmi, musli eurytmi, bake rundstykker  eurytmi, suppe
Fredag: pasta, pizza pasta  pizza eller pasta