Foreldremøter

Velkommen til barnehageårets første foreldremøte:

Storebarnsavdelingene torsdag 17. august

Småbarnsavdelingene tirsdag 22. august

Se på info fra avdelingene for tidspunk.