Småbarnsavdelingene 2023-2024

Barnehageruta 2023-2024

Gjelder for: Linnea og Solhatten

2023

Tirsdag 1. og onsdag 2. augustPlandager
Torsdag 3. augustFørste barnehagedag
Tirsdag 22. august1. foreldremøte
Fredag 1. septemberHøsttakkefest kl 14.30 (med foreldre)
Lørdag 16.septemberDugnad i Støpsvei og i Oksvalveien
Uke 40, 2. – 6.oktoberHøstferie
Lørdag 25. novemberJulemarked på Steinerskolen
Mandag 4. desemberPlanleggingsdag. Barnehagen er stengt
Onsdag 13. desemberSt. Lucia feiring (med foreldre)
Onsdag 20. desemberJuleavslutning kl. 14.30 (med foreldre)
Fom 21. desember 2. januar
Juleferie

2024

Tirsdag 2. januar 2023Første barnehagedag
Januar2. foreldremøte
Uke 8, 19.-23. februarVinterferie
Mars/april3. foreldremøte
Fredag 22. marsPåskemåltid med foreldrene
Fom. 25. mars tom. 1. aprilPåskeferie
Lørdag 27. aprilDugnad
Onsdag 1. maiFri
Torsdag 2. fredag 3. maiBarnehagestevne, barnehagen stengt
Torsdag 9. maiKristi himmelfartsdag
Fredag 10. maiFri
Fredag 17. maiFri
Mandag 20. mai2. pinsedag
Fredag 21. juniSiste barnehagedag før ferien, sommerfest, barnehagen stenger tidligere (med foreldre)

Plandager for de ansatte:

  • Tirsdag 1. og onsdag 2. august plandager
  • Mandag 4. desember plandag
  • Torsdag 2. og fredag 3. mai plandager i forbindelse med barnehagestevnet
  • Fagdag for personalet, dato ikke bestemt
  • Mandag 24. juni plandag
  • Småbarnsavdelingene (personalet) må beregne å hjelpe til ved behov under fester på storebarnsavdelingene