Solsikken

SolsikkenSolsikken Steinerbarnehage holder til i en gammel trebygning fra århundreskiftet i Støpsvei 31 på Oksval. Solsikken er den eldste steinerbarnehagen på Nesodden. Det er en 5-avdelings barnehage med, for tiden, 68 barn, tre avdelinger med barn fra 3-7 år og  to med barn fra 1-3 år. Epleblomsten og Solhatten er våre avdelinger i Oksvalveien.

På storebarnsavdelingene har vi 18 (14) barn i hver gruppe med 3 voksne i fulle stillinger. På småbarnsavdelingene har vi 9 barn og 3 fulle stillinger.

Åpningstiden er fra kl. 08.00-16.15

Vi følger Steinerskolens ferier og fridager med visse unntak; sommerferien er 2 uker kortere enn skoleferien og vi har ikke deres plandager.

Barnehagen følger gjeldende makspris. Søskenmoderasjonen er på 30%.

Liv og leven i Solsikken

  • Alfonsine
    Alfonsine

    Alfonsine har jobbet i Solsikken siden vi startet småbarnsavdeling i 2008. Nå har denne flotte damen fra Kongo blitt pensjonist, eller pensjonist blir hun vel ikke…

    Nå drar hun tilbake til hjemlandet sitt og åpner barnehjem! Hun er allerede godt i gang med hjerteprosjektet sitt og vi vet at dette vil hun lykkes med.

    Vi takker Alfonsine for at hun har vært med oss i alle disse årene og bevarer varmen, godheten og humoren hennes i hjertene våre og ønsker henne god reise videre!