arbeid pågår ...

Arbeid pågår…

Det jobbes iherdig for å ferdigstille lanternene på storebarnsavdelingene