Småbarnsavdelingene 2021-2022

Barnehageruta 2021-2022

Gjelder for: Linnea og Solhatten

2021

Torsdag 5. august Første barnehagedag
Tirsdag 24. august 1. foreldremøte
Lørdag 4.september og søndag 5. september Dugnad i Støpsvei og i Oksvalveien
Uke 40, 4. – 8.oktober Høstferie
Mandag 29. november Planleggingsdag. Barnehagen er stengt
Mandag 13. desember St. Lucia feiring
Mandag 20. desember Juleavslutning kl. 14.30
Fom 21. desember 2. januar Juleferie

2022

Mandag 3. januar 2022 Første barnehagedag
Januar 2. foreldremøte
Uke 8, 21.-25. februar Vinterferie
mars 3. foreldremøte
Fom 11. april tom 18. april Påskeferie
Torsdag 5. og fredag 6. mai Barnehagestevnet, barnehagen er stengt
Lørdag 14. og søndag 15. mai Dugnad
Tirsdag 17. mai Fri
Torsdag 26. mai Kristi himmelfartsdag
Fredag 27. mai Fri
Mandag 6. juni 2. pinsedag
Fredag 17. juni Siste barnehagedag før ferien, sommerfest, barnehagen stenger tidligere

Plandager for de ansatte:
Mandag 29. november plandag
Torsdag 5. og fredag 6. mai plandag i forbindelse med barnehagestevnet
Fagdag for personalet, dato ikke bestemt
Man 20. juni plandag