Storbarnsavdelingene 2020-2021

Barnehageruta 2020-2021

Gjelder for: Blåklokken, Maria Gullsko og Epleblomsten

2020

Torsdag 6. august Første barnehagedag
Lørdag 29. august og søndag 30. august Dugnad i Støpsvei og Oksvalveien
Tirsdag 1. september 1. foreldremøte
Fredag 4. september Høsttakkefest kl 14.30
Fredag 25. september Mikaelsfest
Uke 40, 28. september – 2. oktober Høstferie
Onsdag 11. november Lanternefest kl. 17.30
Lørdag 21. november Julemarked på Steinerskolen
Søndag 29. november Adventshage med foreldre
Epleblomsten: kl. 16.00
Maria Gullsko: kl. 17.00
Blåklokkene: kl. 18.00
Mandag 30. november Planleggingsdag. Barnehagen er stengt
Mandag 14. desember St. Lucia feiring
Torsdag 17. desember Juleavslutning foreldrene kommer
Blåklokkene: kl. 13.00
Maria Gullsko: kl. 13.45
Epleblomsten: kl. 14.30
Fom 21. desember 1. januar Juleferie

2021

Mandag 4. januar Første barnehagedag
Januar/februar 2. foreldremøte
Fredag 19. februar Karneval, barnehagen stenger kl 13.15
Uke 8, 22.-28. februar Vinterferie
Torsdag mars 3. foreldremøte
Fom 29. mars tom 5. april Påskeferie
Torsdag 22. april Barnehagen stenger kl 13 pga barnehagestevnet
Fredag 23. april Barnehagestevne, barnehagen er stengt
Lørdag 8. og søndag 9. mai Dugnad
Torsdag 13. mai Kristi himmelfartsdag
Fredag 14. mai Fri
Mandag 17. mai Fri
Mandag 24. mai 2. pinsedag
Onsdag 23. juni Siste barnehagedag før ferien, sommerfest, barnehagen stenger tidligere

Plandager for de ansatte:
Mandag 30. november plandag
Fredag 23. april 2021 plandag i forbindelse med barnehagestevnet
Fagdag for personalet, dato ikke satt
Torsdag 24. juni plandag