Småbarnsavdelingene 2020-2021

Barnehageruta 2020-2021

Gjelder for: Linnea og Solhatten

2020

Torsdag 6. august Første barnehagedag
Tirsdag 25. august 1. foreldremøte
Lørdag 29. aug og søndag 30. august Dugnad i Støpsvei og i Oksvalveien
Uke 40, 28. september – 2.oktober Høstferie
Lørdag 21. november Julemarked på Steinerskolen
Mandag 30. november Planleggingsdag. Barnehagen er stengt
Mandag 14. desember St. Lucia feiring
Fredag 18. desember Juleavslutning kl. 14.30
Fom 21. desember 1. januar Juleferie

2021

Mandag 4. januar Første barnehagedag
Januar 2. foreldremøte
Uke 8, 22.-28. februar Vinterferie
Mars 3. foreldremøte
Fom 29. mars tom 5. april Påskeferie
Torsdag 22. april Barnehagen stenger kl 13 pga barnehagestevnet
Fredag 23. april Barnehagestevnet, barnehagen er stengt
Lørdag 8. og søndag 9. mai Dugnad
Torsdag 13. mai Kristi himmelfartsdag
Fredag 14. mai Fri
Mandag 17. mai Fri
Mandag 24. mai 2. pinsedag
Onsdag 23. juni Siste barnehagedag før ferien, sommerfest, barnehagen stenger tidligere

Plandager for de ansatte:
Mandag 30. november plandag
Fredag 23. april 2021 plandag i forbindelse med barnehagestevnet
Fagdag for personalet, dato ikke bestemt
Torsdag 24. juni plandag