Endring i barnehageruten!

Det er en endring i årets barnehagerute; siste barnehagedag før sommerferien blir onsdag 21. juni og ikke 16. juni!