Storbarnsavdelingene 2019-2020

Barnehageruta 2019-2020

Gjelder for: Blåklokken, Maria Gullsko og Blåbærstua

2019

Tirsdag 6. august Første barnehagedag
Lørdag 31. august og søndag 1. september Dugnad i Støpsvei
Tirsdag 3. september 1. foreldremøte
Fredag 6. september Høsttakkefest kl 14.30
Fredag 27. september Mikaelsfest
Uke 40, 30. september – 4. oktober Høstferie
Mandag 11. november Lanternefest kl. 17.30
Lørdag 23. november Julemarked på Steinerskolen
Søndag 1. desember Adventshage med foreldre Maria Gullsko, kl. 16.00 Blåklokkene, kl. 17.00 Blåbærstua, kl. 18.00
Mandag 2. desember Planleggingsdag. Barnehagen er stengt
Fredag 13. desember St. Lucia feiring
Torsdag 19. desember Juleavslutning foreldrene kommer Blåklokkene, kl. 13.00 Maria Gullsko, kl. 13.45 Blåbærstua, kl. 14.30
Fom 23. desember 3. januar Juleferie

2020

Mandag 6. januar 2020 Første barnehagedag
Januar/februar 2. foreldremøte
Fredag 14. februar Karneval, barnehagen stenger kl 13.15
Uke 8, 17.-21. februar Vinterferie
Torsdag 2. april 3. foreldremøte
Fom 6.april tom 13. april Påskeferie
Fredag 24. april Barnehagestevne, barnehagen er stengt
Fredag 1.mai Fri
Lørdag 9. og søndag 10. mai Dugnad
Torsdag 21. mai Kristi himmelfartsdag
Fredag 22. mai Fri
Mandag 1. juni 2. pinsedag
Onsdag 24. juni Siste barnehagedag før ferien, sommerfest, barnehagen stenger tidligere

Plandager for de ansatte:
Mandag 2. desember 2019 plandag
Fredag 24. april 2020 plandag i forbindelse med barnehagestevnet
Fagdag for personalet, dato ikke satt