Storbarnsavdelingene 2018-2019

Barnehageruta 2018-2019

Gjelder for: Blåklokken, Maria Gullsko, Villrosen

2018

Mandag 6. august Plandag for personalet
Tirsdag 7. august Første barnehagedag
Tirsdag 21. august 1. foreldremøte
Lørdag 1. og søndag 2. september Dugnad, kun Støpsvei
Fredag 7. september Høsttakkefest
Fredag 28. september Mikaelsfest, obs barnehagen stenger tidligere
Uke 40, 1. oktober – 5. oktober Høstferie
Fredag 9. november Lanternefest kl. 17.30
Lørdag 24. november Julemarked på Steinerskolen
Søndag 2. desember Adventshage med foreldre
Villrosen, kl. 16.00
Maria Gullsko, kl. 17.00
Blåklokkene, kl. 18.00
Mandag 3. desember Planleggingsdag. Barnehagen er stengt
Torsdag 13. desember St. Lucia feiring
Torsdag 20. desember Juleavslutning foreldrene kommer
Blåklokkene, kl. 10.30
Maria Gullsko, kl. 11.15
Villrosen gir informasjon på sine oppslagstavler.
Barnehagen stenger tidligere
Fom 20. desember tom 1. januar Juleferie

2019

Onsdag 2. januar 2019 Første barnehagedag
Januar 2. foreldremøte
Fredag 15. februar Karneval, barnehagen stenger tidligere
Uke 8, 18.-22. februar Vinterferie
Torsdag 14. mars 3. foreldremøte
Fom 15.april tom 22. april Påskeferie
Onsdag 1.mai Fri
Torsdag 2. og fredag 3. mai Barnehagestevne , barnehagen er stengt
Lørdag 11. og søndag 12. mai Dugnad
Fredag 17. mai Fri
Torsdag 30. mai Kristi himmelfartsdag
Fredag 31. mai Fri
Mandag 10. juni 2. pinsedag
Fredag 21. juni Siste barnehagedag før ferien, sommerfest, barnehagen stenger tidligere

Plandager for de ansatte:

Mandag 6. august plandag
Mandag 3. desember 2018 plandag
Torsdag 2. og fredag 3. mai 2019 plandager i forbindelse med barnehagestevnet
Fagdag for personalet dato ikke satt