Småbarnsavdelingene

Barnehageruta 2017-2018

Gjelder for: Linnea og Skogstjernen

2017

Tirsdag 8. august Første barnehagedag
Tirsdag 29. august 1. foreldremøte
Lørdag 2. og søndag 3. september Dugnad
Uke 40, 2.-6.oktober Høstferie
Lørdag 25. november Julemarked på Steinerskolen
Mandag 27. november Planleggingsdag. Barnehagen er stengt
Tirsdag 13. desember St. Lucia feiring
Torsdag 21. desember Juleavslutning kl. 11.15
Barnehagen stenger kl. 13.00
Fom 22. desember tom 2. januar Juleferie
Onsdag 3. januar  2018 Første barnehagedag

2018

Torsdag 11. januar 2. foreldremøte
Uke 8, 19.-23. februar Vinterferie
Tirsdag 20. mars 3. foreldremøte
Fom 26. mars tom 2. april Påskeferie
Tirsdag  1. mai Fri
Lørdag 6. og søndag 7. mai Dugnad
Torsdag 10. mai Kristi himmelfartsdag
Torsdag 17. mai Fri
Fredag 18. mai Fri
Mandag 21. mai 2. pinsedag
Torsdag 7. juni og fredag 8. juni Plandager, barnehagestevnet
Lørdag 9. juni Innskrivingsdag for kommende 2.kl på Steinerskolen
Torsdag 21. juni Siste barnehagedag før ferien, sommerfest, barnehagen stenger tidligere

Plandager for de ansatte:

Mandag 27. november 2017 plandag
Torsdag 7. og fredag 8. juni 2018 plandager i forbindelse med barnehagestevnet
Fagdag for personalet dato ikke bestemt