Oppstart i august

Første barnehagedag etter sommerferien blir torsdag 6. august. Barnehagerutene 2020/21 legges ut her så snart alle datoer er på plass.