Oppstart i august

Første barnehagedag etter sommerferien blir torsdag 6. august.

Se barnehagerutene 2020/21